ENV600H

Công suất: 600VA/360W  – Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 162-290V  – Điện áp đầu ra 220/230/240V  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Kết nối PC qua cổng USB  – Phần mềm Winpower (miễn phí) giám sát, điều khiển […]

ENV1000H

Công suất: 1000VA/600W  – Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 162-290V  – Điện áp đầu ra 220/230/240V  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Kết nối PC qua cổng USB   – Phần mềm Winpower (miễn phí) giám sát, điều […]

ENV2000H

Công suất: 2000VA/1200W  – Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 166-290V  – Điện áp đầu ra 220/230/240V  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Kết nối PC qua cổng USB  – Phần mềm Winpower (miễn phí) giám sát, điều khiển […]

EDX2000H

Công suất: 2000VA/1400W  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V  – Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card  – Thời gian lưu […]

EDX3000H

Công suất: 3000VA/2100W  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V  – Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card  – Thời gian lưu […]

EDX3000HXL

Công suất: 3000VA/2100W  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V  – Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – […]

EDX6000H

Công suất: 6000VA/4200W  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card  – Thời gian lưu […]

EDX6000HXL

 Công suất: 6000VA/4200W  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – […]

EDX10KH

 Công suất: 10000VA/7000W  –  Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card  – Thời gian lưu […]

EDX10KHXL

Công suất: 10000VA/7000W  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  –  Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)  – […]

EDX10KHXL31

Công suất: 10000VA/7000W  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: 380/220VAC 3 pha (+20%/-25%)  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động […]

EDX15KHXL31

Công suất: 15000VA/10500W  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: 380/220VAC 3 pha (+20%/-25%)  – Điện áp đầu ra: 220VAC±1%  – Tần số: 50/60Hz (tự động […]

EDX60K4 E Series DX60KVA(Single-Mains Input)

Công suất: 60kVA/48kW  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: 380/400/415 V (210-475V)  – Điện áp đầu ra: 380/400/415 V  – Tần số: 50/60Hz (tự động […]

EDX80K4 E Series DX80KVA(Single-Mains Input)

Công suất: 80kVA/64kW  (không kèm ắc quy bên trong, lắp ắc quy ngoài theo nhu cầu về thời gian lưu điện)  – Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT  – Dải điện áp đầu vào rộng: 380/400/415 V (210-475V)  – Điện áp đầu ra: 380/400/415 V  – Tần số: 50/60Hz (tự động […]

No image thumbnail
Page 1 of 212