SMC1000I APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V

Mã sản phẩm: SMC1000I Specification Output – Output Power Capacity: 600 Watts / 1000 VA – Max Configurable Power: 600 Watts / 1000 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – Output Frequency (sync to mains): 57 – 63 Hz for 60 Hz nominal – Topology: […]

SMC1500I APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V

Mã sản phẩm: SMC1500I Specification   Output – Output Power Capacity: 900 Watts / 1500 VA – Max Configurable Power: 900 Watts / 1500 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – Output Frequency (sync to mains): 57 – 63 Hz for 60 Hz nominal – […]

SMT1500I APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V

Mã sản phẩm: SMT1500I Specification Output – Output Power Capacity: 1000 Watts / 1500 VA – Max Configurable Power: 1000 Watts / 1500 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – Output […]

SMT2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V

Mã sản phẩm: SMT2200RMI2U Specification Output – Output Power Capacity: 1980 Watts / 2200 VA – Max Configurable Power: 1980 Watts / 2200 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Frequency (sync to mains): 47 – 53 Hz for 50 […]

SMT3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V

Mã sản phẩm: SMT3000RMI2U Specification Output – Output Power Capacity: 2700 Watts / 3000 VA – Max Configurable Power: 2700 Watts / 3000 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Frequency (sync to mains): 47 – 53 Hz for 50 […]

SUA2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V

Mã sản phẩm: SUA2200RMI2U Specification   Output – Output Power Capacity: 1980 Watts / 2200 VA – Max Configurable Power: 1980 Watts / 2200 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – […]

SURTD3000XLI APC Smart-UPS RT 3000VA 230V

Mã sản phẩm: SURTD3000XLI Specification Output – Output Power Capacity: 2100 Watts / 3000 VA – Max Configurable Power: 2100 Watts / 3000 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 3% – Output Frequency (sync to […]

SURT10000XLI APC Smart-UPS RT 10000VA 230V

Mã sản phẩm: SURT10000XLI Specification   Output – Output Power Capacity: 8000 Watts / 10 kVA – Max Configurable Power: 8000 Watts / 10 kVA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 3% – Output Frequency (sync to […]

APC Smart-UPS 1500VA USB&Serial 230V SUA1500I

Mã sản phẩm: SUA1500I Specification Output – Output Output Power Capacity: 980 Watts / 1500 VA – Max Configurable Power: 980 Watts / 1500 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – […]

APC Smart-UPS 1000VA USB&Serial 230V SUA1000I

Mã sản phẩm: SUA1000I Specification Output – Output Power Capacity: 670 Watts / 1000 VA – Max Configurable Power: 670 Watts / 1000 VA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – Output Frequency (sync to mains): 47 […]

APC Smart-UPS 1500VA USB&Serial 230V SUA1500RMI2U

Mã sản phẩm: SUA1500RMI2U Specification   Output – Output Power Capacity: 980 Watts / 1500 VA – Max Configurable Power: 980 Watts / 1500 VA – Nominal Output Voltage 230V – Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load – Output Frequency (sync to […]

SUA3000XLI APC Smart-UPS XL 3000VA 230V

Mã sản phẩm: SUA3000XLI Specification Hãng sản xuất : APC Công suất (VA) : 3000 Điện áp vào : 230V Điện áp ra : 230V Thông tin Pin Thời gian sạc lại điện (đạt 90%) : 3 giờ Loại Pin : Lead-Acid Đặc điểm Hiển thị, giao tiếp : Đèn LED hiển thị Báo Pin yếu RS-232 USB Độ ồn : 53.00 dBA […]

SURT20KRMXLI APC Smart-UPS RT 20000VA/16kW Online 12U Rack + SNMP SURT20KRMXLI

Mã sản phẩm: SURT20KRMXLI Specification Hãng sản xuất : APC Công suất (VA) : 20000 Thời gian lưu điện tối đa : 80 phút Dải điện áp hoạt động : 160-280V Điện áp vào : 220V Điện áp ra : 230V Thông tin Pin Thời gian sạc lại điện (đạt 90%) : 2.5 giờ Loại Pin : RBC44 Đặc điểm Hiển thị, giao […]

SUA3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V

Mã sản phẩm: SUA3000RMI2U Specification   Hãng sản xuất : APC Công suất (VA) : 3000 Điện áp vào : 230V Điện áp ra : 230V Thông tin Pin Thời gian sạc lại điện (đạt 90%) : 3 giờ Loại Pin : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte Đặc điểm Hiển thị, giao tiếp : 8 ổ ra Độ ồn : 47 […]

SUA1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V

Mã sản phẩm: SUA1000RMI2U   Specification Hãng sản xuất : APC Công suất (VA) : 1000 Điện áp vào : • 230V Điện áp ra : • 230V Thông tin Pin Thời gian sạc lại điện (đạt 90%) : 3 giờ Đặc điểm Hiển thị, giao tiếp : • 4 ổ ra Độ ồn : 36 Trọng lượng (Kg) : 28.18

SUA3000I APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

Mã sản phẩm: SUA3000I   Specification Output – Output power capacity: 2.7 KWatts / 3.0 kVA – Max Configurable Power (Watts): 2.7 KWatts / 3.0 kVA – Nominal Output Voltage: 230V – Output Voltage: Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage – Efficiency at Full Load: 95.0 % – Output Voltage Distortion: […]

Page 1 of 212