VRX42-865-1 VIETRACK Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Single Side

Mã sản phẩm: VRX42-865-1 Specifications: hất Liệu Thép tấm SPCC tiêu chuẩn JIS, quy cách: Cửa hông: 1,2mm Cửa trước, sau & đế: 1,5mm Khung tủ, thanh gắn thiết bị và ống dẫn cáp: 2,0mm Màu Sơn Đen Tải Trọng Trên chân đế <1200kg Tiêu Chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75” = 44,45mm […]

VRX42-865-2 VIETRACK Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Double Side

Mã sản phẩm: VRX42-865-2 Specifications: Chất Liệu Thép tấm SPCC tiêu chuẩn JIS, quy cách: Cửa hông: 1,2mm Cửa trước, sau & đế: 1,5mm Khung tủ, thanh gắn thiết bị và ống dẫn cáp: 2,0mm Màu Sơn Đen Tải Trọng Trên chân đế <1200kg Tiêu Chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75” = 44,45mm […]

VRX42-8110-2 VIETRACK Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Double Side

Mã sản phẩm: VRX42-8110-2 Specifications: Chất Liệu Thép tấm SPCC tiêu chuẩn JIS, quy cách: Cửa hông: 1,2mm Cửa trước, sau & đế: 1,5mm Khung tủ, thanh gắn thiết bị và ống dẫn cáp: 2,0mm Màu Sơn Đen Tải Trọng Trên chân đế <1200kg Tiêu Chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75” = 44,45mm […]

VRDCX842652 VIETRACK Datacenter Xtream Rack 42U Width 1600, Deep 650, double side

Mã sản phẩm: VRDCX842652 Specifications: Sản phẩm VIETRACK Xtream Cabling Rack Ứng dụng Dùng trong phòng chứa thiết bị mạng hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U)     42U     Chiều cao […]

VRV48-8110 VIETRACK V-Series Server Cabinet 48U 800 x 1100

Mã sản phẩm: VRV48-8110 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV48-680 VIETRACK V-Series Server Cabinet 48U 600 x 800

Mã sản phẩm: VRV48-680 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV48-6110 VIETRACK V-Series Server Cabinet 48U 600 x 1100

Mã sản phẩm: VRV48-6110 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV48-6100 VIETRACK V-Series Server Cabinet 48U 600 x 1000

Mã sản phẩm: VRV48-6100 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-880 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 800 x 800

Mã sản phẩm: VRV46-880 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-8110 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 800 x 1100

Mã sản phẩm: VRV46-8110 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-8100 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 800 x 1000

Mã sản phẩm: VRV46-8100 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-680 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 600 x 800

Mã sản phẩm: VRV46-680 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-6110 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 600 x 1100

Mã sản phẩm: VRV46-6110 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV46-6100 VIETRACK V-Series Server Cabinet 46U 600 x 1000

Mã sản phẩm: VRV46-6100 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV42-880 VIETRACK V-Series Server Cabinet 42U 800 x 800

Mã sản phẩm: VRV42-880 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

VRV42-8110 VIETRACK V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100

Mã sản phẩm: VRV42-8110 Specifications: Sản phẩm VIETRACK V-Series Server Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75" = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao (U) 48U 46U 42U 36U 27U Chiều cao thực […]

Page 1 of 3123