EKOC15100 EKORACK Cabinet 19″ 15U, 2 doors, Depth 1000mm

Mã sản phẩm: EKOC15100 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 15U, sâu: 1000mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt

EKOC3680 EKORACK Cabinet 19″ 36U, 2 doors, 2 fans, Depth 800mm

Mã sản phẩm: EKOC3680 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 36U, sâu: 800mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC3660 EKORACK Cabinet 19″ 36U, 2 doors, 2 fans, Depth 600mm ()

Mã sản phẩm: EKOC3660 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 36U, sâu: 600mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC42100 EKORACK Cabinet 19″ 42U, 2 doors, 2 fans, Depth 1000mm

Mã sản phẩm: EKOC42100 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 42U, sâu: 1000mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC4280 EKORACK Cabinet 19″ 42U, 2 doors, 2 fans, Depth 800mm

Mã sản phẩm: EKOC4280 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 42U, sâu: 800mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC4260 EKORACK Cabinet 19″ 42U, 2 doors, 2 fans, Depth 600mm

Mã sản phẩm: EKOC4260 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 42U, sâu: 600mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC27100 EKORACK Cabinet 19″ 27U, 2 doors, 2 fans, Depth 1000mm

Mã sản phẩm: EKOC27100 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 27U, sâu: 1000mm – Sơn tĩnh điện màu đen – Cửa lưới trước & sau, 2 quạt.

EKOC2760 EKORACK Cabinet 19″ 27U, 2 doors, 2 fans, Depth 600mm

Mã sản phẩm: EKOC2760 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 27U, sâu: 600mm – Carbon Black color – FlexiGlass front door

EKOWALL EKORACK Wall Mount Cabinet 19″ 9U, 1 door,1 fan, Depth 400mm

Mã sản phẩm: EKOWALL Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Loại treo tường, cao: 9U, sâu: 400mm – FlexiGlass front door

EKOC2780 EKORACK Cabinet 19″ 27U, 2 doors, 2 fans, Depth 800mm

Mã sản phẩm: EKOC2780 Specifications: – Sản xuất tại Việt Nam – Cao: 27U, sâu: 800mm – Carbon Black color – FlexiGlass front door – See more at: http://www.tnh.com.vn/SitePages/product.aspx?sku=13114#sthash.hBTJ3bU2.dpuf

Page 1 of 11