3580S5E IBM System Storage TS2250

Mã sản phẩm: 3580S5E Specifications: Capacity: 1500 GB (native) Performance: 140 MB/sec (native) Interface: 6G SAS  Form Factor: half-height Warranty: 1 Year

3580S4V IBM System Storage TS2240

Mã sản phẩm: 3580S4V Specifications: Capacity: 800 GB (native) Performance: 120 MB/sec (native) Interface: 6G SAS  Form Factor: half-height Warranty: 1 Year Status: Available

3580S3V IBM System Storage TS2230

Mã sản phẩm: 3580S3V Specifications: Capacity: 400 GB (native) Performance: 80 MB/sec (native) Interface: 3G SAS  Form Factor: half-height Warranty: 1 Year Status: Available

IBM System Storage TS2360 (3580S5E)

Dung lượng sao lưu lớn (6.25TB / băng từ) Tốc độ sao lưu rất cao (1.45TB / giờ) Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ LTO6 & LTO5, đọc được các bặng từ LTO4 Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa Hổ […]

Page 1 of 11