J9559A HP V1410-8G Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : J9559A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • – Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab MAC Address Table : • 4K Giao thức Routing/firewall : • – Management : • – Nguồn : • 100-240VAC/50-60Hz Số cổng kết nối […]

J9560A HP V1410-16G Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : HP Procurve1410-16G 16 port 10/100/1000 Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 16 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps MAC Address Table : • 16k Giao thức Routing/firewall : • TCP/IP Management : • – Nguồn : • 100-240VAC/50-60Hz Số cổng kết nối (2) : • –

J9561A HP V1410-24G Switch

  Hãng sản xuất : Hp Model : HP Procurve1410 Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • – MAC Address Table : • – Giao thức Routing/firewall : • – Management : • – Nguồn : • 100-240VAC/50-60Hz

J9079A HP V1700-8 Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : J9079A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 8 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad MAC Address Table : • 8K Giao thức bảo mật : […]

J9080A HP V1700-24 Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : PROCURVE SWITCH 1700-24 Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad MAC Address […]

J9019B HP E2510-24 Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : PROCURVE SWITCH 2510-24 Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad • IEEE 802.1x • IEEE […]

J9020A HP E2510-48 Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : ProCurve 2510-48 Switch (J9020A) Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 48 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab MAC Address Table : • 8K Giao thức Routing/firewall : • – […]

J9138A HP E2520-24-PoE Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : HP ProCurve Switch 2610-24/12PWR Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 8 x RJ45 • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps Chuẩn giao tiếp : • – MAC Address Table : • – Giao thức Routing/firewall : • – Management : • – Nguồn : • 100-240VAC/50-60Hz

J9085A HP E2610-24 Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : ProCurve 2610-24 Switch (J9085A) Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab MAC Address Table : • 8K Giao thức Routing/firewall : • – • TCP/IP Management : […]

J9088A HP E2610-48 Switch

  Hãng sản xuất : Hp Model : ProCurve 2610-48 Switch (J9088A) Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 48 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100Mbps • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab MAC Address Table : • 8K Giao thức Routing/firewall : • – • TCP/IP […]

J9145A HP E2910al-24G Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : J9145A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.1w • IEEE 802.3ad • IEEE 802.1x […]

J9022A HP ProCurve Switch 2810-48G

Hãng sản xuất : Hp Model : HP ProCurve Switch 2810-48G(P/N: J9022A) Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 48 x RJ45 • 4 x RJ45 (Gigabit Ethernet) Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab MAC Address Table : • – Giao thức Routing/firewall : […]

J9021A HP ProCurve Switch 2810-24G

Hãng sản xuất :HpModel :2810-24GThông số kỹ thuậtSố cổng kết nối :• 20 x RJ45 • RJ45 • 1 x USBTốc độ truyền dữ liệu :• 10/100/1000MbpsChuẩn giao tiếp :• IEEE 802.1p • IEEE 802.1qMAC Address Table :• 4KGiao thức Routing/firewall :• TCP/IP • LPRManagement :• LAN • Web InterfaceNguồn :• 100-240VAC/50-60Hz

J9280A HP E2510-48G Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : J9280A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 48 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad MAC Address Table : • – Giao […]

J9279A HP E2510-24G Switch

Hãng sản xuất : Hp Model : J9279A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad • IEEE 802.1x MAC Address Table : • – Giao […]

J9450A HP V1810-24G Switch

  Hãng sản xuất : Hp Model : J9450A Thông số kỹ thuật Số cổng kết nối : • 24 x RJ45 Tốc độ truyền dữ liệu : • 10/100/1000Mbps Chuẩn giao tiếp : • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.1p • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1q • IEEE 802.3ad • IEEE 802.1ab MAC Address […]

Page 1 of 212