HP P2000 G3 10GbE iSCSI MSA STORAGE

Mã sản phẩm: P2000 G3 10GbE iSCSI Specifications: – Hổ trợ 2 loại HDD SAS và SATA cùng lúc – Dung lượng tối đa: 192TB SATA / 57.6TB SAS – Khả năng mở rộng tới 7 LFF enclosures (96 drives) hoặc 5 SFF enclosures (149 drives) – Hổ trợ Raid 0, 1, 3, 5, 6, […]

HP P2000 G3 FC/iSCSI MSA STORAGE

Mã sản phẩm: P2000 G3 FC/iSCSI Specifications: – Hổ trợ 2 loại HDD SAS và SATA cùng lúc – Dung lượng tối đa: 192TB SATA / 57.6TB SAS – Khả năng mở rộng tới 7 LFF enclosures (96 drives) hoặc 5 SFF enclosures (149 drives) – Hổ trợ Raid 0, 1, 3, 5, 6, 10, […]

HP P2000 G3 FC MSA SAN STORAGE

Mã sản phẩm: P2000 G3 FC Specifications: – Hổ trợ 2 loại HDD SAS và SATA cùng lúc – Dung lượng tối đa: 192TB SATA / 57.6TB SAS – Khả năng mở rộng tới 7 LFF enclosures (96 drives) hoặc 5 SFF enclosures (149 drives) – Hổ trợ Raid 0, 1, 3, 5, 6, 10, […]

E7W04A HP MSA 1040 2-port 10GbE Dual Controller SFF Storage

Mã sản phẩm: E7W04A Specifications: Kit contents: – SFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 10GbE (có sẳn SFPs) Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 118TB (by adding 3 SFF Disk Enclosures behind SFF […]

E7W03A HP MSA 1040 2-port 10GbE Dual Controller LFF Storage

Mã sản phẩm: E7W03A Specifications: Kit contents: – LFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 10GbE (có sẳn SFPs) Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 192TB (by adding 3 LFF Disk Enclosures behind LFF […]

E7W02A HP MSA 1040 2-port 1GbE Dual Controller SFF Storage

Mã sản phẩm: E7W02A Specifications: Kit contents: – SFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 1GbE (có sẳn SFPs) Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 118TB (by adding 3 SFF Disk Enclosures behind SFF […]

E7W01A HP MSA 1040 2-port 1GbE Dual Controller LFF Storage

Mã sản phẩm: E7W01A Specifications: Kit contents: – LFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 1GbE (có sẳn SFPs) Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 192TB (by adding 3 LFF Disk Enclosures behind LFF […]

E7W00A HP MSA 1040 2-port FC Dual Controller SFF Storage

Mã sản phẩm: E7W00A Specifications: Kit contents: – SFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 8Gb (có sẳn SFPs) – Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 118TB (by adding 3 SFF Disk Enclosures behind […]

E7V99A HP MSA 1040 2-port FC Dual Controller LFF Storage

Mã sản phẩm: E7V99A Specifications: Kit contents: – LFF Array Chassis – (2) MSA 1040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 2 port 8Gb (có sẳn SFPs) – Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 192TB (by adding 3 LFF Disk Enclosures behind […]

C8R17A HP MSA 2040 SAN Dual Controller 21.6TB Storage

Mã sản phẩm: C8R17A Specifications: Kit contents: – SFF Array Chassis – (2) MSA 2040 SAN controllers – 24 x 900GB SAS 10K SFF HDD – 4GB cache per controller, mỗi controller có 4 port hổ trợ cả 8Gb và/hoặc 16Gb FC (không có sẳn SFPs) Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max […]

C8R15A HP MSA 2040 SAN Dual Controller SFF Storage

Mã sản phẩm: C8R15A Specifications: Kit contents: – SFF Array Chassis – (2) MSA 2040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 4 port hổ trợ cả 8Gb và/hoặc 16Gb FC (không có sẳn SFPs) – Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 288TB […]

C8R14A HP MSA 2040 SAN Dual Controller LFF Storage

Mã sản phẩm: C8R14A Specifications: Kit contents: – LFF Array Chassis – (2) MSA 2040 SAN controllers (chưa bao gồm drives) – 4GB cache per controller, mỗi controller có 4 port hổ trợ cả 8Gb và/hoặc 16Gb FC (không có sẳn SFPs) – Controller-based snapshots and clone: 64 (tối đa 512) Max Capacity: – 288TB […]

HP XP P9500 Disk Array (AV399A)

HP XP P9500 Disk Array (AV399A) Specifications Capacity 2PB Raw .76PB Useable 255PB External Storage Maximum Supported Drive description (2048) SFF SAS Maximum Supported Drive type 146 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS 300 GB 6G 10K SFF Dual-port SAS 600 GB 6G 10K SFF Dual-port SAS 200 GB Solid State Drive 400 GB Solid […]

Page 1 of 11