LINKSYS WUSB54GC

Rate this post

Card wireless

giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop.

Thiết kế theo dạng USB Harddisk.

Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 .

Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps).

Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,…