90Y3165 – RAM IBM DDR3 8Gb (1x8Gb) 1333 MHz PC10600E ECC

Mã sản phẩm: 90Y3165 Specifications: IBM PART: 90Y3165 RAM IBM DDR3 8GB (1X8GB) 1333MHz PC10600E 240-PIN ECC CL9 UNBUFFERED SDRAM UDIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy 3200 M3, x3400 M3, x3500 M4, X3650 M3, X3550 M4, X3620 M3. Bảo hành: 12 tháng

49Y1559 – RAM IBM DDR3 4Gb (1x4Gb) 1600 MHz PC3-12800R ECC

Mã sản phẩm: 49Y1559 Specifications: IBM PART: 49Y1559 RAM IBM DDR3 4Gb(1x4Gb) 1600MHz PC3-12800 240-PIN ECC CL11 REGISTERED DIMM Tương thích: x3550 M4 7914; x3630 M4 7158; x3650 M4 7915 Bảo hành: 12 tháng

49Y1436 – RAM IBM DDR3 8Gb (1x8Gb) 1333MHz PC10600R ECC

Mã sản phẩm: 49Y1436 Specifications: IBM PART: 49Y1436 RAM IBM DDR3 8GB (1X8GB) 1333MHZ PC3-10600R 240-PIN ECC CL9 DDR3 SDRAM REGISTERED DIMM. Tương thích: IBM SYSTEM X3400 M3 (7379), X3500 M3 (7380), X3550 M3 (7944), X3650 M3 (7945) Bảo hành: 12 tháng

49Y1435 – RAM IBM DDR3 4Gb (1x4Gb) 1333MHz PC3-10600R ECC

Mã sản phẩm: 49Y1435 Specifications: IBM PART: 49Y1435 RAM IBM DDR3 4GB (1X4GB) 1333MHz PC3-10600R 240-PIN ECC CL9 SDRAM REGISTERED DIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy X3400 M3 (7379), X3500 M3 (7380), X3550 M3 (7944), X3650 M3 (7945), X3750 M3. Bảo hành: 12 tháng

44T1571 – RAM IBM DDR3 4Gb (1x4Gb) 1333 MHz PC-10600E ECC

Mã sản phẩm: 44T1571 Specifications: IBM PART: 44T1571 RAM IBM DDR3 4GB (1X4GB) 1333MHZ PC10600E 240-PIN ECC CL9 UNBUFFERED SDRAM UDIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy: IBM SYSTEM X3400 M2, X3500 M2, 3500 M2, X3550 M2, X3650 M2. Bảo hành: 12 tháng

44T1484 – RAM IBM DDR3 8Gb (1x8Gb) 1333MHz PC3-10600R ECC

Mã sản phẩm: 44T1484 Specifications: IBM PART: 44T1484 RAM DDR3 IBM 8GB (1X8GB) 1333MHz PC10600R 240-PIN CL9 ECC REGISTERED DIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy X3400 M2, X3500 M2, 3500 M2, X3550 M2, X3650 M2. Bảo hành: 12 tháng

44T1483 – RAM DDR3 IBM 4Gb (1x4Gb) 1333 MHz PC3-10600R ECC

Mã sản phẩm: 44T1483 Specifications: IBM PART: 44T1483 RAM DDR3 IBM 4GB (1X4GB) 1333MHz PC10600R 240-PIN CL9 ECC REGISTERED DIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy: IBM SYSTEM X3400 M2, X3500 M2, 3500 M2, X3550 M2, X3650 M2 .. Bảo hành: 12 tháng

41Y2732 RAM DDR2 IBM kit 4Gb (2x2Gb) 667MHz PC2-5300 ECC DIMM

Mã sản phẩm: 41Y2732 Specifications: IBM PART: 41Y2732 Ram IBM kit4Gb (2x2Gb) 667MHz PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC UNBUFFERED Tương Thích: Dùng cho các dòng máy IBM SYSTEM X3105, X3200, X3250, X3250 M2, X3100, X3200 M2, X3350 Bảo hành: 12 tháng

39M5812 RAM DDR2 IBM kit 4GB (2X2GB) 400MHz PC2-3200 ECC DIMM

Mã sản phẩm: 39M5812 Specifications: IBM Option P/n: 39M5812 RAM IBM DDR2 kit4GB (2X2GB) 400MHZ PC3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED Tương thích: Dùng cho các dòng máy X3800, X3850, X3950 E, X3950, IBM XSERIES 260, 366, 460 Bảo hành: 12 tháng

39M5797 RAM IBM DDR2 kit 8Gb (2x4Gb) 667MHz PC-5300 ECC FB

Mã sản phẩm: 39M5797 Specifications: IBM Option P/n: 39M5797 RAM DDR2 IBM kit8Gb (2x4Gb) 667MHz PC2-5300 240-PIN CL5 SDRAM ECC FULLY BUFFERED Dùng cho các dòng máy HS21, HS21 XM, X3400, X3450, X3500, X3550, X3650. Bảo hành: 12 tháng

39M5791 RAM IBM DDR2 4Gb (2x2Gb) 667MHz PC-5300 ECC FB

Mã sản phẩm: 39M5791 Specifications: IBM Option P/n: 39M5791 Ram IBM kit4Gb (2x2Gb) 667MHz PC2-5300 240-PIN CL5 ECC FULLY BUFFERED Dùng cho các dòng máy HS21, HS21 XM, X3400, X3450, X3500, X3550, X3650. Bảo hành: 12 tháng

49Y1406 – RAM IBM DDR3 4Gb (1x4Gb) 1333MHz PC3L-10600R ECC

Mã sản phẩm: 49Y1406 Specifications: RAM IBM DDR3 4GB (1X4GB) 1333MHZ PC3L-10600 240-PIN ECC CL9 REGISTERED SDRAM RDIMM Tương thích: Dùng cho các dòng máy: IBM SYSTEM X3400 M3, X3500 M3, X3550 M3, X3650 M3. Bảo hành: 12 tháng

IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (90Y3109)

IBM HDD 3.5″ For x3100M4, X3200M3, x3250M3, X3400M3

IBM HDD 3.5″ For x3100M4, X3200M3, x3250M3, X3400M3

Page 1 of 11