43W7626 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 1TB 7.2K RPM SATA II 3.5″

Mã sản phẩm: 43W7626 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 1TB 7.2K RPM SATA II 3.5" IBM part: 43W7626 IBM FRU: 43W7627 IBM P/N: 82Y1943 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 […]

42D0752 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 500Gb 7.2K SATA 2.5″ SFF Slim

Mã sản phẩm: 42D0752 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 500Gb 7.2K SATA 2.5" SFF SLim IBM part: 42D0752 Tương thích: IBM X3850 X5, X3950 X5, X3650 M3, X3630 M3, X3400 M3, X3500 M3, X3550 M3 Bảo hành: 12 tháng

90P1304 – Ổ Cứng IBM HotSwap 36.4Gb 10K SCSI U320

Mã sản phẩm: 90P1304 Specifications: Ổ Cứng IBM HotSwap 36.4Gb 80-PIN 10K RPM SCSI Ultra320

40K1038 – Ổ Cứng IBM 73.4Gb SFF 10K SCSI U320 2.5″

Mã sản phẩm: 40K1038 Specifications: Ổ Cứng IBM Hotswap 73.4Gb/ SFF / 10K / SCSI U320 / 2.5" / 8Mb cache/ Dùng cho dòng HS20

40K1028 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 146.8Gb 15K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1028 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 146.8Gb 15K rpm SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1028 IBM FRU: 39R7318 IBM P/N: 90P1385 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, […]

40K1027 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 73.4Gb 15K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1027 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 73.4Gb 15K rpm SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1027 IBM FRU: 39R7316 IBM P/N: 90P1381 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, […]

40K1026 – Ổ Cứng IBM HotSwap 36.4Gb 15K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1026 Specifications: Ổ Cứng IBM HotSwap 36.4Gb 15K SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1026 IBM FRU: 39R7314 IBM P/N: 26K5824 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, x400, […]

40K1025 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 10K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1025 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 10K rpm SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1025 IBM FRU: 39R7312 IBM P/N: 26K5823 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, […]

40K1024 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 146.8Gb 10K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1024 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 146.8Gb 10K SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1024 IBM FRU: 32P0728 IBM P/N: 39R7310 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, x400, […]

40K1023 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 73.8Gb 10K SCSI U320

Mã sản phẩm: 40K1023 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 73.8Gb 10K RPM SCSI Ultra320 IBM Option: 40K1023 IBM FRU: 39R7308 Tương thích: xServer eSeries & Netfinity Servers 206, 225, 226, 235, 236, 335, 336, 345, 346, 365, 385, 400, 455, x206, x225, x226, x235, x236, x326, x335, x336, x345, x346, x365, x385, x400, x455. Bảo […]

44W2244 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 600Gb 15K RPM SAS 3.5″ 6Gbps

Mã sản phẩm: 44W2244 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 600Gb 15K RPM SAS 3.5" 6Gbps IBM part: 44W2244 IBM FRU: 44W2246 IBM P/N: 92Y1158 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 […]

44W2239 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 450Gb 15K RPM SAS 3.5″ 6Gbps

Mã sản phẩm: 44W2239 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 450Gb 15K RPM SAS 3.5″ 6Gbps IBM part: 44W2239 IBM FRU: 44W2241 IBM P/N: 92Y6529 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 […]

44W2234 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 15K RPM SAS 3.5″ 6Gbps

Mã sản phẩm: 44W2234 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 15K RPM SAS 3.5" 6Gbps IBM part: 44W2234 IBM FRU: 44W2236 IBM P/N: 90Y1157 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 […]

43X0802 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 15K RPM SAS 3.5″

Mã sản phẩm: 43X0802 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 300Gb 15K RPM SAS 3.5″ IBM part: 43X0802 IBM FRU: 43X0805 IBM P/N: 42C0242 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 (7943, […]

42D0777 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 1TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5″

Mã sản phẩm: 42D0777 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 1TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5" IBM part: 42D0777 IBM FRU: 42D0779 IBM P/N: 00X2348 Tương thích: IBM x3200 M2 (4367, 4368-xxx), x3200 M3 (7327, 7328-xxx), x3250 M2 (4190, 4191, 4194-xxx), x3350 (4192, 4193-xxx), x3400 (7973, 7974, 7975, 7976-xxx), x3500 (7977-xxx), x3550 (7978-xxx), x3650 (7979-xxx), x3655 (7943, […]

42D0707 – Ổ Cứng IBM Hot-Swap 500Gb 7.2K 6Gbps SAS 2.5″ SFF

Mã sản phẩm: 42D0707 Specifications: Ổ Cứng IBM Hot-Swap 500Gb 7.2K 6Gbps SAS 2.5" SFF SLim IBM part: 42D0707 Tương thích: IBM X3850 X5, X3950 X5, X3650 M3, X3630 M3, X3200 M3, X3250 M3, X3400 M3, X3500 M3, X3550 M3, X3250 M4 Bảo hành: 12 tháng

Page 1 of 212