A2626063 – RAM DDR3 DELL 2Gb (1x2Gb) PC3-10600E ECC UDIMM

A2626063 – RAM DDR3 DELL 2Gb (1x2Gb) PC3-10600E ECC UDIMM Mã sản phẩm: A2626063 Mô tả kỹ thuật: A2626063 – RAM DDR3 DELL 2Gb (1x2Gb) PC3-10600E ECC UDIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell 2Gb, tốc độ bộ nhớ 1333Mhz, có hỗ trợ ECC, đây là loại ram Unbuffered, khe cắm 240-Pin, CL9. Dùng cho […]

A2626061 – RAM DDR3 DELL 8Gb (1x8Gb) PC3-10600R ECC RDIMM

A2626061 – RAM DDR3 DELL 8Gb (1x8Gb) PC3-10600R ECC RDIMM Mã sản phẩm: A2626061 Mô tả kỹ thuật: A2626061 – RAM DDR3 DELL 8Gb (1x8Gb) PC3-10600R ECC RDIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell 8Gb, tốc độ bộ nhớ 1333Mhz, có hỗ trợ ECC, đây là loại ram REGISTERED, khe cắm 240-Pin, CL9. Dùng cho […]

A2626060 – RAM DDR3 DELL 4Gb (1x4Gb) PC3-10600R ECC RDIMM

A2626060 – RAM DDR3 DELL 4Gb (1x4Gb) PC3-10600R ECC RDIMM Mã sản phẩm: A2626060 Mô tả: A2626060 – RAM DDR3 DELL 4Gb (1x4Gb) PC3-10600R ECC RDIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell 4Gb, tốc độ bộ nhớ 1333Mhz, có hỗ trợ ECC, đây là loại ram REGISTERED, khe cắm 240-Pin, CL9. Dùng cho các dòng […]

A2257246 – RAM DDR2 DELL kit 16Gb (2x8Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM

A2257246 – RAM DDR2 DELL kit 16Gb (2x8Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Mã sản phẩm: A2257246 Mô tả kỹ thuật: A2257246 – RAM DDR2 DELL kit 16Gb (2x8Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell kit 16Gb gồm 2 thanh 8Gb, tốc độ bộ nhớ 667Mhz, có hỗ trợ ECC, loại ram Fully Buffered, […]

A2257233 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM

A2257233 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Mã sản phẩm:A2257233 Mô tả kỹ thuật: A2257233 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell kit 8Gb gồm 2 thanh 4Gb, tốc độ bộ nhớ 667Mhz, có hỗ trợ ECC, loại ram Fully Buffered, khe […]

A2034685 – RAM DDR2 DELL kit 2Gb (2x1Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM

A2034685 – RAM DDR2 DELL kit 2Gb (2x1Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Mã sản phẩm: A2034685 Mô tả kỹ thuật: A2034685 – RAM DDR2 DELL kit 2Gb (2x1Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell kit 2Gb gồm 2 thanh 1Gb, tốc độ bộ nhớ 667Mhz, có hỗ trợ ECC, loại ram Fully Buffered, […]

A2027005 – RAM DDR2 DELL kit 4Gb (2x2Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM

A2027005 – RAM DDR2 DELL kit 4Gb (2x2Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Mã sản phẩm: A2027005 Mô tả kỹ thuật: A2027005 – RAM DDR2 DELL kit 4Gb (2x2Gb) PC2-5300 ECC FB-DIMM Giới thiệu: Bộ nhớ trong Dell kit 4Gb gồm 2 thanh 2Gb, tốc độ bộ nhớ 667Mhz, có hỗ trợ ECC, loại ram Fully Buffered, […]

A0742807 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-3200 ECC Registered

A0742807 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-3200 ECC Registered Mã sản phẩm: A0742807 Mô tả kỹ thuật: A0742807 – RAM DDR2 DELL kit 8Gb (2x4Gb) PC2-3200 ECC Registered Giới thiệu: Bộ nhớ trong DDR2 dung lượng 8Gb (gồm 2 thanh 4Gb) BUS 400, PC2-3200, có hỗ trợ ECC loại Registered, CL3. Được dùng […]

A0742805 – RAM Dell DDR2 kit 2Gb (2x1Gb) PC2-3200 ECC Registered

Mã sản phẩm: A0742805 Specifications: RAM DDR2 DELL kit 2Gb (2x1Gb) PC2-3200 ECC Registered Giới thiệu: Bộ nhớ trong DDR2 dung lượng 2Gb (gồm 2 thanh 1Gb) BUS 400, PC2-3200, có hỗ trợ ECC loại Registered, CL3. Được dùng cho các dòng máy DELL PowerEdge 1800, 1850, 2800, 2850, 6800, 6850, Sc 1420, SC 1425.. […]

A0742803 – RAM DDR2 DELL kit 4Gb (2x2Gb) PC2-3200 ECC Registered

Mã sản phẩm: A0742803 Specifications: RAM DDR2 DELL kit 4Gb (2x2Gb) PC2-3200 ECC Registered Giới thiệu: Bộ nhớ trong DDR2 dung lượng 4Gb (gồm 2 thanh 2Gb) BUS 400, PC2-3200, có hỗ trợ ECC loại Registered, CL3. Được dùng cho các dòng máy DELL PowerEdge 1800, 1850, 2800, 2850, 6800, 6850, Sc 1420, SC 1425.. […]

Page 1 of 11