Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G6 – 606200-001 / 491837-001 / 491835-001 / 467998-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G6 – 606200-001 / 491837-001 / 491835-001 / 467998-001 Mô tả: Sử dụng cho HP Proliant ML370 G6 Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard – LGA 1366 P/N: 606200-001 / 491837-001 / 491835-001 / 467998-001

Bo mạch chủ HP ML350 G6 X5600 System Board – 606019-001 / 606019 001

Bo mạch chủ HP ML350 G6 X5600 System Board – 606019-001 / 606019 001 Mô tả: HP ML350 G6 X5600 System Board P/N: 606019-001 / 606019 001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL160 G6 – 608882-001 / 593347-001 / 637970-001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL160 G6 – 608882-001 / 593347-001 / 637970-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant ML350 G3 P/N: 608882-001 / 593347-001 / 637970-001

Bo mạch chủ HP DL380 G6 System Board Motherboard – 496069-001 / 451277-001

Bo mạch chủ HP DL380 G6 System Board Motherboard – 496069-001 / 451277-001 Mô tả: HP DL380 G6 System Board Motherboard P/N: 496069-001 / 451277-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G5 – 434719-001 / 013046-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G5 – 434719-001 / 013046-001 Mô tả: Sử dụng cho HP Proliant ML370 G5 Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard – FSB 1066/1333MHZ P/N: 434719-001 / 013046-001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7 – 644671-001 / 625809-001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7 – 644671-001 / 625809-001 Mô tả: HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7 P/N: 644671-001 / 625809-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5 Mainboard – 461081-001 / 439399-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5 Mainboard – 461081-001 / 439399-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant ML350 G5 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – LGA 771; FSB 667 / 1066 / 1333MHZ P/N: 461081-001 / 439399-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 – 436526-001 / 013096-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 – 436526-001 / 013096-001 Mô tả: Sử dụng cho HP Proliant DL380 G5 Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard – FSB 1066/1333MHZ P/N: 436526-001 / 013096-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G4 Mainboard – 347882-001 / 011983-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G4 Mainboard – 347882-001 / 011983-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant DL370 G4 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 800MHZ, LGA 604 P/N: 347882-001 / 011983-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 – 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 – 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant DL360 G5 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 667 / 1066 / 1333MHZ ; LGA771 P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML150 G3 – 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML150 G3 – 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001 Mô tả kỹ thuật: Sử dụng cho: HP Proliant ML150 G3 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 667 / 1066 / 1333MHZ ; LGA771 P/N: 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G2 Mainboard – 373275-001 / 370638-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G2 Mainboard – 373275-001 / 370638-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant ML150 G2 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 800MHZ, LGA 604 P/N: 373275-001 / 370638-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 – 376468-001 / 012092-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 – 376468-001 / 012092-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant DL580 G3 , DL580R03 Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 667MHZ , LGA 604 P/N: 376468-001 / 012092-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P – 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P – 383699-001 / 409741-001 / 409488-001 Mô tả: Sử dụng cho: HP Proliant DL360 G4P Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard – FSB 800MHZ, LGA 604 P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Bo mạch chủ HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD – 461511-001 450054-001

Bo mạch chủ HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD – 461511-001 450054-001 Tên sản phẩm: HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD Mô tả: HP PROLIANT ML150 G5 / DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD P/N: 461511-001 450054-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 – 436603-001 / 440633-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 – 436603-001 / 440633-001 Mô tả kỹ thuật: Sử dụng cho DL140 G3 Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard – LGA 771 ; FSB 1333 MHZ P/N: 436603-001 / 440633-001

Page 1 of 1512345...10...Last »