IBM System Storage TS2360 (3580S5E)

Rate this post
  • Dung lượng sao lưu lớn (6.25TB / băng từ)
  • Tốc độ sao lưu rất cao (1.45TB / giờ)
  • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS
  • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ LTO6 & LTO5, đọc được các bặng từ LTO4
  • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa
  • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng). 
  • Bảo hành theo tiêu chuẩn của IBM – 3 năm