375861-B21 -HDD HP HotSwap 72Gb 10K SAS 2.5″ SFF 3G

Rate this post

375861-B21 – HDD HP HotSwap 72Gb 10K SAS 2.5" SFF 3G

Mã sản phẩm: 375861-B21


Mô tả kỹ thuật:

HDD HP HotSwap 72Gb 10K SAS 2.5" SFF Single Port 3G
HP part: 375861-B21
Spare: 376597-001, 434916-001
Model: DG072A3515, DG072A4951, DG072A8B54, DG072A8B5C, DG072A9BB7, DG072ABAB3
Part/Assembly: 375696-002, 375712-002, 395924-002, 431954-002, 438628-001, 443177-001
Tương thích: BL20p G4, BL45p G2, BL460c G5/G6/G7, BL465c G1/G5/G6/G7, BL480c, BL620c G7, BL680c G5/G7, BL685c G1/G5/G6/G7, BL860c, BL870c, DL1000, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL170h G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G4p/G5/G6/G7, DL365 G1/G5, DL370 G6, DL380 G4/G5/G6/G7, DL385 G1/G2/G5/G5p/G6/G7, DL580 G3/G4/G5/G7, DL585 G1/G2/G5/G6/G7, DL785 G5/G6, DL980 G7, ML350 G5/G6, ML370 G4/G5/G6, ML570 G3/G4, SL390s G7, WS460c G6
Bảo hành: 12 tháng