350964-B22 HDD HP HotSwap 300Gb 10K RPM SCSI U320

Rate this post

350964-B22 HDD HP HotSwap 300Gb 10K RPM SCSI U320

Mã sản phẩm: 350964-B22

Mô tả kỹ thuật:

HDD HP HotSwap 300Gb 10K RPM SCSI U320
HP part: 350964-B22
Spare: 351126-001, 404701-001
GPN: 271837-029, 404670-001
Model: BD30087B53, BD30088279, BD300884C2, BD3008856C, BD30089BBA, BD3008A4B6, BD3008A527
Part/Assembly: 356910-003, 356910-009, 360205-014, 364881-001, 364881-006, 365695-003, 365695-009
Tương thích: BL20p G1/G2/G3, BL25p, BL40p, BL45p G1, BL460c G1, BL60p, CL1850, CL380, DL360 G1/G2/G3/G4/G4p, DL380 G1/G2/G3/G4, DL385 G1, DL560, DL580 G1/G2/G3, DL585 G1, DL590, DL740, DL760 G1/G2, ML310 G1/G2/G3, ML330 G2/G3, ML350 G1/G2/G3/G4/G4p, ML370 G1/G2/G3/G4, ML530 G1/G2, ML570 G1/G2/G3, ML750
Bảo hành: 12 tháng