347708-B22 HDD HP HotSwap 146.8Gb U320 SCSI 15K

Rate this post

347708-B22 HDD HP HotSwap 146.8Gb U320 SCSI 15K

Mã sản phẩm: 347708-B22

Mô tả kỹ thuật:

HDD HP HotSwap 146.8Gb U320 SCSI 15K
HP part: 347708-B22
Spare: 347779-001, 404712-001
GPN: 271837-028, 404670-006
Model: BD14688286, BF14684970, BF14686842, BF14687B56, BF14688286, BF14688577, BF14689BC5, BF1468A4B3, BF1468A4BB, BF1468A4CC, BF1468B26B, BF1469A524, BF1468AFEB
Part/Assembly: 321499-003, 321499-006, 356914-003, 356914-009, 360209-005, 360209-005, 360209-011, 360209-014, 365699-003, 365699-009, 412751-015, 443188-002, 481659-002
Tương thích: BL20p G1/G2/G3, BL25p, BL40p, BL45p G1, BL460c G1, BL60p, CL1850, CL380, DL360 G1/G2/G3/G4/G4p, DL380 G1/G2/G3/G4, DL385 G1, DL560, DL580 G1/G2/G3, DL585 G1, DL590, DL740, DL760 G1/G2, ML310 G1/G2/G3, ML330 G2/G3, ML350 G1/G2/G3/G4/G4p, ML370 G1/G2/G3/G4, ML530 G1/G2, ML570 G1/G2/G3, ML750
Bảo hành: 12 tháng