286713-B22 HDD HP HotSwap 36.4Gb U320 10K SCSI

Rate this post

286713-B22 HDD HP HotSwap 36.4Gb U320 10K SCSI

Mã sản phẩm: 286713-B22

Mô tả kỹ thuật:

HDD HP HotSwap 36.4Gb U320 10K SCSI
HP part: 286713-B22
Spare part: 289041-001
Dùng cho các dòng máy: BL20p G1/G2/G3, BL25p, BL40p, BL45p G1, BL460c G1, BL60p, CL1850, CL380, DL360 G1/G2/G3/G4/G4p, DL380 G1/G2/G3/G4, DL385 G1, DL560, DL580 G1/G2/G3, DL585 G1, DL590, DL740, DL760 G1/G2, ML310 G1/G2/G3, ML330 G2/G3, ML350 G1/G2/G3/G4/G4p, ML370 G1/G2/G3/G4, ML530 G1/G2, ML570 G1/G2/G3, ML750
Bảo hành: 12 tháng